سلام بر همه جهان

به شبکه رسانه پاکدل خوش آمدید من محمد پاکدل هستم مدیر گروه: ما در اینجا گرد هم جمع شدیم تا به دنیای فن آوری اطلاعات کمک کنیم تا بزرگ و بزرگتر شه و البته در اصل به خودمان کمک می کنیم تا به اطلاعات برای رشد خودمان دسترسی راحت تری…

مطالعه بیشتر