سلام بر همه جهان

به شبکه رسانه پاکدل خوش آمدید

من محمد پاکدل هستم مدیر گروه:

ما در اینجا گرد هم جمع شدیم تا به دنیای فن آوری اطلاعات کمک کنیم تا بزرگ و بزرگتر شه و البته در اصل به خودمان کمک می کنیم تا به اطلاعات برای رشد خودمان دسترسی راحت تری داشته باشیم.

ما رسانه های مختلفی رو در ضمینه ورزشی ، آموزشی و تجاری تولید می کنیم و امیدوارم در این راه بتوانیم کاری کنیم و شما هم در این مسیر ما را یاری دهید.

محمد پاکدل دوست دار شما

دیدگاهتان را بنویسید